Zriaďovacia stanica ŽSR, Teplička nad Váhom

Účelom projektu stavby bolo dobudovanie zriaďovacej stanice, ktorá má slúžiť na hospodárnejšie vlakotvorné práce sústredené mimo mesto, čím sa odkloní nápor nákladnej dopravy zo ŽST Žilina a ŽST Vrútky.

Web: www.zsr.sk/

Rozsah realizácie GRANTECH, Košice:

- návrh riešenia

- dodávka technológií

Lokalita: Teplička nad Váhom

Dátum realizácie: 2014

Dodané technológie: divízie Bosch Security Systems

IP kamerový systém PTV - (BVMS, Bosch Video Management System)


Zoznam referencií