Železničná stanica Košice

Inštalované kamery majú dohliadať na bezpečnosť vo vnútri staničnej budovy a podobne aj v podchodoch vedúcich k nástupištiam, ako aj pred hlavným vchodom do stanice.

Web: stanicakosice.sk/

Rozsah realizácie GRANTECH, Košice:

- návrh riešenia

- dodávka technológií

Lokalita: Staničné námestie 1459/11, 040 01 Košice

Dodané technológie:

Kamerový systém PTV - DVR Mitsubishi DX-TL 2500, kamery BOSCH.

Elektrická požiarna signalizácia EPS – (FAS, Fire Alarm System)

Hlasová signalizácia požiaru HSP – (VAS, Voice Evacuation System)

Verejné ozvučenie VO – (PA, Public Address)

 

 

 


Zoznam referencií