Železničná stanica Poprad - Tatry

Železničná stanica Poprad-Tatry je hlavná železničná stanica v Poprade. Nachádza sa severne od centra mesta a tvorí dôležitý dopravný uzol pre návštevníkov mesta a vstupnú bránu do blízkych Vysokých Tatier.

Web: www.zsr.sk/

Rozsah realizácie GRANTECH, Košice:

- návrh riešenia

- dodávka technológií

Lokalita: Jiřího Wolkera, 058 01 Poprad

Dátum realizácie: 2016

Dodané technológie: divízie Bosch Security Systems

IP kamerový systém PTV - (BVMS, Bosch Video Management System)


Zoznam referencií