Železničná stanica Čierna nad Tisou - sledovanie colného priestoru koľajiská široko rozchodnej trate

Na detekciu neoprávneného pohybu osôb veľkej vzdialenosti v hraničnom colnom pásme široko rozchodnej trate sú použité špeciálne duálne PTZ kamery. Tieto kamery sledujú priestor a detekujú osoby súčasne D/N a termovizných kamerovým modulom.

Rozsah realizácie GRANTECH, Košice:

- návrh riešenia

- dodávka technológií

Lokalita: Železničná, 076 43 Čierna nad Tisou až hranica SR - UA

Dodané technológie:

Kamerový systém PTV


Zoznam referencií