Železničná stanica Spišská Nová Ves

Inštalované kamery majú dohliadať na bezpečnosť vo vnútri staničnej budovy a podobne aj v podchodoch vedúcich k nástupištiam, ako aj pred hlavným vchodom do stanice.

Rozsah realizácie GRANTECH, Košice:

- návrh riešenia

- dodávka technológií

Dátum realizácie: 2018

Lokalita: Slovenská 2562/46, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodané technológie: divízie Bosch Security Systems

IP kamerový systém PTV - (BVMS, Bosch Video Management System) celkovo bolo inštalovaných 23 IP kamier. Pre sledovanie priestoru koľají je použitá robustná PTZ kamera MIC IP, ktorá umožňuje prísvit IR aj bielym svetlom do vzdialenosti 450 m.

 

 


Zoznam referencií