Terminál – I.a II. ETAPA , LETISKO BRATISLAVA

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) je najväčším letiskom v Slovenskej republike. Za rok 2022 v rámci pravidelnej dopravy letisko vybavilo okolo 1,4 milióna pasažierov, čo je oproti roku 2021 viac ako dvojnásobný nárast.

Web: www.bts.aero/

Rozsah realizácie GRANTECH, Košice:

- návrh riešenia

- dodávka technológií

Lokalita: Ivanská cesta, 820 01 Bratislava

Dodané technológie: divízie Bosch security systems

Integrovaný bezpečnostný systém IBS – (BIS, Building Integration System), do ktorého je zaintegrovaný systém EPS:

IP kamerový systém PTV - dodávka približbne 300 ks IP kamier

Elektrická požiarna signalizácia EPS – (FAS, Fire Alarm System)

V systéme EPS, ktorý je postavený na platforme modulárnych ústrední FPA 5000, je požitých takmer 1 300 hlásičov. Celý systém EPS okrem mapových podkladov a vizualizácie udalostí zabezpečuje aj zobrazovanie alarmových scénárov.

Hlasová signalizácia požiaru HSP – (VAS, Voice Evacuation System)

Verejné ozvučenie VO – (PA, Public Address)

Pre ozvučenie a evakuačný rozhlas je použitá centrála na báze plne digitálneho systému ozvučenia BOSCH Praesideo.

 


Zoznam referencií