Rekonštrukcia autobusovej stanice Žilina

Web: www.sadza.sk/

Rozsah realizácie GRANTECH, Košice:

- realizácia diela

Lokalita: Ul. J. Milca č. 738/21, 010 01 Žilina

Dátum realizácie: 2023 - súčasnosť

Realizované stavebné objekty:

- adaptácia prevádzkovej budovy SAD Žilina

- informačný systém

- kamerový systém