Modernizácia železničného uzla Žilina

ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina -Teplička nad Váhom a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

Projekt rieši komplexnú rekonštrukciu železničnej infraštruktúry v meste Žilina a jeho blízkom okolí. Modernizácia uzla Žilina je jednou z historicky najväčších investícii do železníc na Slovensku, pričom jej prínosom nebude len obnova a skvalitnenie samotnej koľajovej infraštruktúry, ale tiež skvalitnenie dopravného riešenia v celom dotknutom území – či už pre automobilovú dopravu, cyklistov alebo chodcov.

Rozsah realizácie GRANTECH, Košice:

- realizácia diela

- finálna konfigurácia podľa požiadaviek investora

Lokalita: P. O. Hviezdoslava 697/9, 010 73 Žilina

Dátum realizácie: 2021 - súčasnosť

Realizované stavebné objekty:

- hlavná káblová trasa

- výstavba optorúr

- optický kábel

- prenosové zariadenie

- rozhlasové zariadenie

- štrukturovaná kabeláž

- verejné osvetlenie

- rádiotelefónny systém

- informačné zariadenie

- elektrická zabezpečovacia signalizácia a kamerový systém

- a ďalšie objekty oznamovacích zariadení